Pitanje: Da li je moguće imati mir, ali ne i sreću?

Šri Činmoj: Ne! Pravi mir i sreća su neodvojivi. Mi moramo da znamo da mir mora biti uspostavljen na svim nivoima našeg bića. Možda imamo mir u srcu, ali ne i u umu. Ako nemamo mir uma, kako ćemo imati sreću? Ako je i jedan deo bez mira – bilo srce, um, vital ili fizičko – tada će sreća ostati daleki vapaj. Pravi mir – božanski mir, prosvetljujući mir, ispunjavajući mir – će nam pružiti sreću samo kada je čitavo biće njime preplavljeno. Mi moramo biti srećni ako je čitavo biće mirno.