Pitanje: Ako dve osobe odaberu da prihvate Božju Svetlost, da li će obe osobe apsorbovati istu količinu Svetlosti?

Šri Činmoj: Oboje ćemo prihvatiti Božju Svetlost, ako vaša unutrašnja glad nije intenzivna kao moja, naravno da nećete moći da pojedete istu količinu. Ako jedna osoba ima neutoljivu glad, a neko drugi je zadovoljan sa malo, naravno da će onaj prvi jesti više.