Deo IV — Pitanja i odgovori: Univerzitet Tulejn

Pitanje: Zašto su neki ljudi prijemčivi za Božju Svetlost, a neki ne?

Šri Činmoj: Farmer zasadi na hiljade semena, ali će možda samo par njih proklijati. On nudi podjednaku pažnju dok baca seme, ali samo seme mora da ima neku snagu prijemčivosti. Bog daje ono što ima: Njegovu Svetlost. Ali svaka osoba mora da oseti potrebu da je primi. Jedna osoba je gladna, a druga nije. Jedna osoba čvrsto spava kada kucne Božji Čas; neko drugi skoči i počne da trči. Čas je isti, ista je prilika. Ali, ako neko još uvek čvrsto spava kada Čas kucne, šta on može da uradi? On ne ustaje jer nije prijemčiv; a onaj drugi odmah ustaje i trči ka cilju.

Prilika dolazi za svakoga. Čas kuca u isto vreme i svima nama je data ograničena sloboda. Neko želi da koristi slobodu tako što će prihvatiti Svetlost, neko drugi će koristiti slobodu tako što uopšte neće prihvatiti Svetlost. Mojom slobodom izbora, mojom slobodnom voljom, mogu da prihvatim Svetlost. Ali, ako odaberem da budem u vitalu, tada mogu da pokažem moju individualnost i da ne prihvatim Svetlost. Pokazivanje nečije individualnosti izražava jednu vrstu slobode. To je jedna vrsta slobode. Ali, pokazujući univerzalnost, postajući jedno sa Božjom Voljom je takođe vrsta sposobnosti i to mnogo veće sposobnosti. Ako neko želi da koristi svoju slobodu na taj način, naravo da će primiti Božju beskonačnu Svetlost.