Pitanje: A ako smo oboje jednako gladni?

Šri Činmoj: Tada ćemo trčati zajedno. Ali, želim da vam kažem da je veoma retko da su ljudi podjednako gladni. Meni je možda dovoljna kap nektara. Za nekoga će to biti deset kapi. A treća osoba će reći: „Meni je potreban beskrajni okean.“ Ako su dve osobe iste, imaju istu sposobnost, naravno da će trčati zajedno. Ali, unutrašnja glad je veoma retko jednaka.