Pitanje: Drugim rečima, postati jedno sa Bogom je predati svoj identitet?

Šri Činmoj: Ne predajemo svoj identitet; jedino predajemo svoju ograničenu, zemaljski vezanu individualnost, individualnost koja nas vezuje, koja kaže ‘ja i moje’, umesto ‘mi’. Razvijamo naš svesni identitet sa Bogom i Božijom Voljom, da bismo ostvarili nerazdvojivo jedinstvo sa Njim. Tada ne brinemo oko toga što ćemo izgubiti našu sitnu ljudsku individualnost, jer dobijamo Božije beskrajno prostranstvo umesto nje.