Pitanje: Šta je umetnost predanosti?

Šri Činmoj: Postoje dve vrste predanosti. Jedna vrsta predanosti svrstava se u prinudu. To je predanost roba svom gospodaru. On zna da će biti kažnjem ako ne služi svog gospodara, ako nije stalno na usluzi svom gospodaru. Ova predanost se zasniva na strahu. Ali božanska predanost je drugačija. Tu predajemo svoje neznanje, nesposobnost i nesavršenstvo Unutrašnjem Navigatoru, koji je sav - Svetlost, sav -Prosvetljenje, sav - Savršenstvo. Kada kročimo u duhovni život, uviđamo da kad predajemo svoje neznanje, upravo predajemo našu najnižu stvarnost našoj sopstvenoj najvišoj Stvarnosti. Ova predanost se zasniva na ljubavi i jedinstvu

U običnom svetu, sluga je jedna osoba, a gospodar je neko drugi. Postoji stalno osećanje odvojenosti. Ali kada se molimo i meditiramo, otkrivamo neku vrstu božanske predanosti u nama koja čini da osećamo da smo Bog i mi u suštini jedno. On je naš Večni Otac; On je naš najprosvetljeniji deo, naš Izvor, prema kome se sada penjemo i u koji ulazimo. Dakle, predajući se, mi ništa ne gubimo; naprotiv, vraćamo se našem Izvoru i postajemo ono što smo prvobitno bili. Konačno, svesno i radosno, ulazi u Beskonačno. Svako od nas je sada kao sićušna kap. Kada uđe u okean, sićušna kap gubi svoju individualnost i postaje jedno sa beskrajnim prostranstvom okeana.