Pitanje: Kako možemo da prekinemo misli da nam ne bi remetili meditaciju?

Šri Činmoj: Moramo da uložimo napor da bismo umirili i utišali um. Ovo možemo da nazovemo nekom vrstom unutrašnje vežbe. Ako to radimo svakog dana, pre ili kasnije sigurno ćemo uspeti. Neka muva dođe da mi dosadjuje koliko god puta želi, ali svaki put kada dođe pokušaću da je oteram. Svaki put kada nebožanska misao dođe u moj um, oteraću je odatle. Ona je kao nešto strano, kradljivac, koji je ušao u moju sobu. Zašto bih svesno dopustio lopovu da ostane u mojoj sobi, kad ja imam sposobnost da ga izbacim? I ovde takođe, kada nebožanska misao uđe u moj um, samo ću uhvatiti misao i baciću je u rasplamsalu vatru unutrašnje težnje.