Pitanje: Ponekad osećam da se takmičim sa drugima i pokušavam da ostvarim Boga pre njih. Možete li reći nešto o tome?

Šri Činmoj: U duhovnom životu, ne postoji nešto poput takmičenja. Ne takmičimo se sa drugima jer znamo da su oni naša braća i sestre. Ako osećamo da nam je svako brat, ili sestra, počnemo da osećamo jedinstva sa njima. Ako morate da uđete u polje takmičenja, onda kažem svojim učenicima da se takmiče sa sobom. U nama samima ima toliko mnogo takmičara – strah, sumnja, ljubomora, nesigurnost - koji su uvek spremni da se takmiče sa našom težnjom. Kada želimo da odemo jedan korak napred prema našem cilju, u naš um odmah uđe strah, sumnja nam zamrači um i druge nebožanske sile smesta pokušaju da zaustave naše dalje putovanje.

Dakle, ako morate da uđete u polje takmičenja, takmičite se sa samim sobom, sa svojim unutrašnjim nebožanskim, neposlušnim članovima. Budući da smo svi iskreno ušli u duhovni život, ne bi trebalo da se takmičimo sa drugima. Mi samo gledamo napred. Osećamo da ćemo, kada naše vreme dođe, stići na odredište: kad kucne naš čas, dostići ćemo cilj. Odredište je tamo za svakoga, ali mora da kucne čas. Ako kucne čas za tebe, onda ćeš dostići svoj cilj. Ako kucne za mene, onda ću ja dostići moj cilj. Ako kucne za nekog drugog, on će doći do svog cilja.