Deo VII — Pitanja i odgovori: Universitet Pensilvania

Pitanje: Šta umire?

Šri Činmoj: Umire neznanje u nama. Ali, ako vidimo neznanje našim unutrašnjim okom, unutrašnjom vizijom, vidimo da neznanje zapravo ne umire, već biva preobraženo u svetlost. Kada koristimo naše zemaljsko znanje, vidimo da nešto živi dugo vremena i tada umire. Ali, kada koristimo našu intuiciju, vidimo da je sve u procesu preobražaja, prosvetljenja i usavršavanja.

U Indiji imamo trojstvo Boga u tri aspekta. To su Brama, Višnu i Šiva; Stvaratelj, Održavatelj i Uništitelj ili Preobrazitelj. Neki ljudi koriste izraz 'Uništitelj'. Bog je stvorio svet i želi da ga održi. Ko želi da uništi sopstvenu decu? Majka neće uništavati decu. Majka će samo pokušati da ih preobrazi. Ako su deca nestašna i nevaljala, majka ih neće izbaciti iz kuće. Majka će reći: „Mojoj deci je samo potrebno prosvetljenje i savršenstvo“. Postoji osećanje jedinstva koje majka ima sa svojom decom.

Tvorac i tvorevina su jedno. Kada neko nešto stvori, on se odmah poistoveti sa tvorevinom. Bog je nas stvorio. Zato nas On neće uništiti. On će nas samo preobraziti. Ali, kada osećamo da smo odvojeni od Boga, od Izvora, kada osećamo da je On Tvorac, a da smo mi tvorevina, tada nastaje problem. Kada odemo duboko unutra, vidimo da ništa nije ubijeno. Ono, čemu je potreban preobražaj, će naravno proći kroz probražaj, ono čemu je potrebno prosvetljenje, proći će kroz prosvetljenje i ono čemu je potrebno savršenstvo, proći će kroz usavršavanje.