Pitanje: Da li možemo isto toliko duhovno da napredujemo živeći u svetu i vodeći život domaćina kao kada bismo živeli u ašramu?

Šri Činmoj: Na žalost, to nije moguće. A treba i da znamo o kojoj vrsti ašrama govorimo. Neko može živeti u ašramu, a da istovremeno stalno razmišlja o običnom životu – „Ta osoba je postigla uspeh i svet je ceni. Tu osobu svi uzdižu u nebesa. A ja ništa ne radim, već živim u ašramu“. To nije pravi ašramski život. Ako živiš ispravan život u ašramu, ako stalno težiš i nemaš spoljašnjih obaveza, tada nema nikoga ko bi stajao između tebe i Boga. Ako je čitav tvoj život potpuno i bezuslovno posvećen ostvarenju Boga, ako trčiš ka Bogu potpuno sam sa Bogom u umu, naravno da ćeš najbrže napredovati, dok će neko ko ima porodične probleme i mora da se bavi svetom koji ne teži sporije napredovati.

Ali, postoji način kako domaćin može veoma brzo da napreduje. Ako domaćin oseća da se za svoje najdraže i najbliže osobe brine, ne zato što su mu dragi i bliski, već zato što je Živo Božije Prisustvo u njima, to je veoma dobro. Ako je Bog tu sve vreme, onda će uvek postojati duševno osećanje prema dragim i bliskim osobama. Isto je i sa studentom. Ako neko studira da bi dobio informacije, odnosno znanje za koje oseća da je neophodno, ili studira da bi dobio dobar posao, onda ta osoba neće napredovati. Ali, ako osoba koja studira oseća da ima sposobnost da primi i otkrije Božju Svetlost, trenutno samo u maloj količini, ali da je znanje koje prima iz knjiga i iz spoljašnjeg sveta samo priprema za unutrašnje znanje, to je pravi stav. Sada čita knjige koje su drugi napisali. Doći će dan kada će on biti u prilici da pročita sopstvenu knjigu koju je već napisala njegova duša. On sada nema sposobnost da pročita svoju unutrašnju knjigu, ali oseća da ga njegov unutrašnji život vodi u spoljašnjem znanju i kroz njega. Danas imaš sposobnost da primiš samo malo Božje Svetlosti, kroz knjige. Ali, sutra ćeš imati veću posudu i ući ćeš u Okean Božje Svetlosti.

Ako imaš ovaj božanski stav prema studijama ili prema tvojoj porodici, veoma ćeš brzo napredovati. Onda, ako si iskren i predan Božjoj Volji, kada kucne Čas i Bog oseti potrebu da uđeš u ašramski život, to će se i desiti. Ako ti u početku nije data ta prilika, to ne znači da nisi za duhovni život. Daleko od toga! Bog poznaje Njegovu Volju mnogo bolje nego ti. Ima određenih razloga zbog kojih On želi da prođeš kroz život domaćina, ili kroz studentski život – kroz život spoljašnjih odgovornosti.