Pitanje: Da li biste rekli nešto o osećanju tela na duhovni način? Da li je osećanje neke vrste električne sile ili talasa duhovno iskustvo?

Šri Činmoj: Naravno. Električni šok ili uzbuđenje je neka vrsta duhovnog iskustva. Spustio si nešto dinamičke svetlosti u svoj sistem, i ta dinamička svetlost deluje unutar tebe. Ali to nije jedan oblik meditacije; to je rezultat ili posledica meditacije.