Pitanje: Postoji li lik koji se može naći u tradiciji joge, kao što je Hrist, koji će se u nekom trenutku pojaviti sa svrhom da oslobodi čovečanstvo patnje?

Šri Činmoj: Hajde da ne mislimo na pojedince. Ako govoriš o Isusu, sinu drvodelje, onda moraš znati da je on boravio na Zemlji samo trideset i tri godine. Ako posmatraš Hristovu Svest kao božansku Svest, beskonačnu Svest, univerzalnu Svest, večnu Stvarnost, onda želim da kažem da je on večan, besmrtan, beskonačan, on je sve to. Ako kažeš da je Hrist kao osoba došao da spase svet, onda ću odmah reći, „A Šri Krišna? Zar nije i on takođe došao? Zar nije Gospod Buda došao? Nije li Šri Ramakrišna došao?“ Svi oni su osobe koje su otkrile božansku Svest. Ako se bavimo večnom Svešću u Hristu, onda možemo reći da je ta ista Svest u Šri Krišni, da je u svim duhovnim velikanima.

Pre nekoliko sati, u Feniksu, neko me je upitao, „Kada će se Isus vratiti?“ rekao sam, „Vraća se samo neko kada je otišao. Da li nas je Hrist napustio da bi morao da se vrati?“ Hrist nas nije napustio, kako onda može da se vrati? Hristova Svest je u nama; ona je za čitavo čovečanstvo. Ako želimo da vidimo nešto u materijalnom svetu, ako želimo da ograničimo fizičku stvarnost, potpuno smo izgubljeni. Duh je taj koji je večan, besmrtan. Hristova Svest je jedno, neodvojivo jedno sa Božanskom Svešću. Prema našoj ograničenoj sposobnosti shvatanja, kažemo „On je došao, ona je došla da nas spasi.“ Možemo da kažemo da je Hrist bio najbolji instrument, ili najsavršeniji instrument Boga. Mi smo takođe instrumenti Boga, nesavršeni instrumenti, takoreći. Svaki pojedinac je instrument Boga. Ali svesne i oslobođene duše, najodabraniji instrumenti Boga za čovečanstvo su Hrist, Šri Krišna, Gospod Buda i ostale velike duhovne figure.

Da li će iko doći? Ako misliš na ljudsku osobu, onda je odgovor „ne“. Mnogi su došli, mnogi su otišli. Međutim, ako misliš na božansku figuru, reći ću da već postoji božanska figura u nama, u tebi, u meni, u svakome.