Pitanje: Da li je neophodno da budemo u kontaktu sa prosvetljenom osobom da bismo ostvarili Boga?

Šri Činmoj: Nije neophodno ni obavezno da imamo živog Učitelja. Ali ako imamo živog Učitelja, to nam može biti od znatne pomoći. Prva osoba koja je ostvarila Boga učinila je to bez pomoći ljudskog bića. Sam Bog joj je dao Bogoostvarenje. Ali ako imamo živog Učitelja, imamo više pouzdanja u sebe. Sigurniji smo.

Pretpostavimo da smo imali Učitelja u prošlom životu. Moramo znati da li je naš prethodni Učitelj bio stvarno veliki učitelj, a takođe moramo da znamo kakvu smo vezu uspostvili sa Učiteljem u prošloj inkarnaciji. Svaki Učitelj ima učenike prve klase, druge klase, treće, četvrte, pete, šeste i sedme klase. Učenik prve klase normalno ima dobro utvrđenu unutrašnju povezanost sa svojim Učiteljem. Unutrašnja povezanost ostaje čak i nakon što Učitelj napusti zemaljsku scenu. Ako je Učitelj stvarno sjajan i ako je unutrašnje jedinstvo učenika sa Učiteljem veoma snažno, onda je to više nego dovoljno za njega. Nije mu potreban nikakav drugi Učitelj u ovoj inkarnaciji. Ali situacija će biti drugačija ako je učenik sedme klase, veoma loš učenik. Pretpostavimo imao je Učitelja, ali je ipak plivao u zadovoljstvima neznanja. Da li je slušao tog Učitelja? Da li je praktikovao meditaciju? Ne. Ali mogao je da kaže da je imao veoma istaknutu duhovnu figuru za Učitelja i to mu je dalo izuzetan osećaj zadovoljstva. Stoga, ako je neko učenik koji pripada ovoj kategoriji, želim da kažem da ukoliko njegov Učitelj nije u fizičkom telu, onda je za njega bolje da ima nekog drugog Učitelja. Ovaj Učitelj može da bude daleko nižeg nivoa od prethodnog Učitelja, ali će biti više nego dovoljan da inspiriše i vodi ovog tragaoca. Recimo moj otac je bio eminentan lekar, ali je sada na drugom svetu. Šta moj otac može da učini ako ja dobijem glavobolju, ili ako imam stomačne tegobe? Moram da odem kod nekog drugog lekara koji može biti daleko slabiji od mog oca. Možda je samo običan lekar, ali ja idem kod tog lekara da bih bio izlečen. Zato sve zavisi od toga kakav je neko učenik i koliko je duboka njegova povezanost sa Učiteljem koji je napustio telo. Ako oseća stalno i svesno prisustvo svog Učitelja, onda mu nije potreban nikakav drugi Učitelj.