Predgovor urednika

Pet predavanja u ovoj knjizi su deo serije predavanja koja je Šri Činmoj bio pozvan da održi 1974. godine u pedeset američkih država. Predavanja u ovoj petoj seriji su održana 23. i 24. aprila 1974. i 30. septembra 1974. godine. U ovoj knjizi su pitanja koja su Šri Činmoju postavljali studenti sa univerziteta na kojima je održavao predavanja.