Pitanje: Kada postignemo potpuno jedinstvo sa Bogom, da li još uvek vidimo polaritet između dobra i zla?

Šri Činmoj: Kada smo u stanju jedinstva sa Bogom, ne možemo da kažemo ovo je zlo, a ono je dobro. Kada postanemo jedno sa Bogom, sve je ispoljavanje božanske Volje. Ali kada nismo jedno sa Bogom, onda smo u jednom trenutku sa Bogom, u Bogu, a tokom narednog sata smo u sebi – u našem sopstvenoj životnoj energiji, u našoj sopstvenoj fizičkoj svesti. Tada će u nama i oko nas stalno biti i nebožanske i božanske sile. Ali, kad imamo najdublju vrstu meditacije – najvišu, najuzvišeniju meditaciju – onda ne vidimo polaritet dobra i zla, jer smo jedno sa transcendentalnom Stvarnošću, a to prevazilazi sve ljudske predstave o dobru, zlu, božanskom i nebožanskom.