Pitanje: Da li biste objasnili kako možemo da postignemo nepodeljenu pažnju i mirnoću uma kada imamo haos u mislima.

Šri Činmoj: Da biste dobili ispražnjen um, smiren um, morate usmeriti koncentrisanu moć na jedan poseban subjekat ili objekat. Mi osećamo da je srce najbezbednije mesto. Dakle, ako možete da se koncentrišete na svoje srce, ako možete da usmerite svu svoju koncentrisanu moć na srce, onda ćete moći da uživate u mirnoći, tišini i smirenosti uma.