Deo IV — Pitanja i odgovori: Lojala Univerzitet

FFB 166-171. Originalno štampano na Lojala Univerzitetu, mesto i vreme još uvek se ne mogu utvrditi.

Pitanje: Verujete li u ciklus ponovnog rađanja?

Šri Činmoj: Da, ja verujem u ponovno rađanje, u reinkarnaciju. U svetu težnje, znamo da u jednom kratkom životnom veku ne možemo da ostvarimo Najviše, Apsoluta. Ali takođe znamo da nam Bog neće dozvoliti da ostanemo nezadovoljni. On će nam dati mnoge prilike da ispunimo sebe. Šta god dobijemo u jednoj inkarnaciji, kakav god napredak načinimo u pravcu našeg Cilja, ostaće u našoj duši pošto napustimo telo. Zatim, nakon kratkog odmora, duša će se vratiti s novim telom, novom životnom energijom, novim umom da nastavi svoje putovanje i da ponovo pokuša da ostvari i ispolji božansko na Zemlji. Ona je kao sveća koja ide iz jedne u drugu sobu kuće.

Reinkarnacija je nesporna činjenica čak i u okviru jednog jedinog života. U jednom životu vidimo kako možemo da napustimo život želje i da imamo ponovno rođenje u život težnje. Zatim dolazi život ostvarenja, potom život otkrovenja, pa život ispoljenja. Tako da, čak u jednom telu možemo da prođemo mnogo života dok ne ostvarimo naš najviši Cilj.