Pitanje: Zašto postoji stvaranje?

Šri Činmoj: Stvaranje postoji zbog zadovoljstva. Kada stvaramo, stičemo radost. Kada komponujemo pesmu, stičemo radost; kada napišemo pesmu stičemo radost. Bog je osetio potrebu da zadovolji Njega samog i nas. Bez zadovoljstva ne možemo da postojimo ni jedan sekund.

Bog je bio sasvim savršen dok je bio tihi Braman, kada je bio u stanju transa. Ali, osetio je potrebu za stvaranjem, jer je osetio da neće biti zadovoljan ako ostane sam. Bio je drvo bez grana. Onda je rekao: „Ne, Ja želim da imam nekoliko grana!“ Zatim je rekao: „Ne, grane nisu dovoljne, želim da imam listove.“ Potom je stvorio milione listova. Svi smo mi Njegova tvorevina.