Deo II — Pitanja i odgovori: Univerzitet Njujork

Pitanje: Da li je potencijal koji neko ima za duhovni rast ograničen astrološkim mogućnostima ili nekim drugim mogućnostima koje su dostupne ili se sve može prevazići uz dovoljno truda?

Šri Činmoj: To zavisi od gorljivosti aspiranta i od intenziteta njegove težnje. Ne postoji takva stvar kao što je nemogućnost, ali moramo da znamo sa koliko prepreka treba da se suočimo. Ako se stalno molimo i najduševnije meditiramo, tada nema teškoće koju ne možemo da savladamo.

Često se dešava da kada ne možemo da pobedimo neke nebožanske sile tokom ovog života, osećamo da nikada nećemo moći da pobedimo te nesavršenosti. Ali, ako smo pravi sledbenici Istine, večne Istine, tada znamo da ovo nije naša poslednja inkarnacija. Recimo da smo sa četiri godine imali neku želju, i da smo je sa četrdeset ispunili. Sa četiri smo nešto želeli, sa četrdeset smo ispunili želju. Ali, da smo umrli sa trideset i osam godina, ne bismo ispunili je ispunili. U trenutku naše smrti, još bi smo osećali da je to nemoguće.

Sada, sa četrdeset, imamo iskrenu težnju da ostvarimo Boga. Može da se dogodi da sa ovom težnjom budemo u stanju da ostvarimo Boga za dvesta godina. Ali, kada dođemo do osamdeset, potpuno smo iscrpljeni, umorni na bojnom polju života, tako da odlazimo na drugi svet na odmor. To ne znači da se prilika za ostvarenje Boga okončala. Mi ćemo se ponovo vratiti i boriti protiv neznanja kao pravi vojnici na bojnom polju života. I tada, posle dvesta godina težnje, mi ćemo ostvariti Boga.

Ne postoji takva stvar kao što je nemogućnost. Samo je pitanje vremena. Ali, ako smo zaista iskreni i pošteni, možemo uveliko da ubrzamo svoje duhovno putovanje. Ako je normalnim i prirodnim tokom potrebno dvesta godina da se nešto ostvari, ukoliko smo iskreni i posvećeni mi možemo postići za dva, tri meseca, ili čak i za mesec dana. Naša postignuća u potpunosti zavise od naše iskrenosti, poštenja i snage našeg unutrašnjeg plača za konačnom Istinom.