Pitanje: Ako sam ja Bog i imam Boga, zašto je onda potrebno da mi je Bog potreban i zašto da želim Boga?

Šri Činmoj: U suštini, i samom činjenicom tvog stvorenog postojanja, ti si Bog i ti imaš Boga. Ali, pošto Ga nisi svesno svestan, istovremeno i želiš Boga i Bog ti je potreban. Ono što želiš i što ti je zaista potrebno nije Sam Bog, već svesno i stalno znanje o Bogu i ujedinjenje sa Bogom.