Pitanje: Da li poštujete druge religije?

Šri Činmoj: Uvažavam druge religije sa krajnjom radošću i najvećim poštovanjem. Samo zato što sam duhovan čovek, osećam da mogu da cenim sve religije i da ih smatram svojim sopstvenim. Ako čovek nije duhovan, onda je vezan određenom religijom. Ali pošto sam postao duhovni tragalac, osećam da su sve religije kao grane jednog drveta, a drvo je Bog. Kako mogu da poričem postojanje grana kad drvo prihvatam kao sopstveno? Ako prihvatam drvo kao moje sopstveno, koji god da je deo drveta, takođe ga smatram neporecivom stvarnošću.