Deo II — Pitanja i odgovori: Univerzitet Arkanzas

Pitanje: Na šta se vi koncentrišete??

Šri Činmoj: Možete da se koncentrišete na bilo šta, ali ako ste duhovni tragalac odabraćete nešto što ima duhovno značenje. Pretpostavimo da ispred sebe imate cvet. Cvet označava čistotu. Prvo usmerite svu svoju pažnju na cvet, a zatim pokušate da osetite da ste postali sam cvet, to jest, čistota. Prvo se koncentrišete, i onda pokušavate da postanete nerazdvojno jedno sa predmetom na koji se koncentrišete. Plamen sveće označava težnju, pa možete da se koncentrišete na plamen sveće, takođe. Ukoliko želite, možete da se koncentrišete na božansku osobinu, kao što je ljubav ili mir. Svako može da napravi svoj sopstveni izbor.