Mnogo puta sam te Video

Mnogo puta sam Te video
Duboko u svom srcu.
Razneo sam mračni dremež
Mojom neukrotivom unutrašnjom snagom.
Ti si sav moj; ta tajna
Stalno iznova sviće u mom umu.
Ipak, ne znam zašto mrak ružnoće
Još uvek prebiva u mom srcu.