U dubinama moga srca plava ptica se smeši

U dubinama moga srca plava ptica se smeši i plava ptica se igra.
Praznik blistavih oblika i nebeske svetlosti poziva sve.
Sunce, Mesec, planine i okean - svi su došli.
Danas ćemo slušati zov Beskraja.
Trčaćemo ka Beskraju.
Tik pred nama je lestvica Svetlosti.
Naša srca postaše cvetovi Božanske Svetlosti.
Mi smo nada našeg Gospoda Svevišnjeg.
Tvorac sveta nije niko drugi do naša ljubav.