Moj život prevazilazi

Iz plavetnila neba
Moja je duša započela svoj let naniže.
U crnilu moga tela
Moj život spava i spava.
U zelenilu mog vitala,
Moj život se bori i bori.
U crvenilu moga uma
Moj život traži i traži.
U belilu moga srca,
Moj život postaje i postaje.
U zlatu moje duše
Moj život prevazilazi i prevazilazi.