Ja zavisim

Kada sam u telu,
Zavisim od beznadežnosti i bespomoćnosti.
Kada sam u vitalu,
Zavisim od agresije i regresije.
Kada sam u umu
Zavisim od sumnje i straha.
Kada sam u srcu,
Zavisim od nesigurnosti i neizvesnosti.
Kada sam u duši,
Zavisim od ljubavi i radosti.
Kada sam u Bogu,
Zavisim od Oproštaja i Uverenja.