64

Moja duša je odgovorna za moja blistava dela. Moje srce je odgovorno za moja uzvišena osećanja. Moj um je odgovoran za moje preobražavajuće misli. Moj vital je odgovoran za moju energiju koja teče. Moje telo je odgovorno za moj život koji stremi.