63

Kad živimo u umu, mi živimo u fabrici oblika. Kad živimo u duši, mi ulazimo u bezoblično i na kraju prevazilazimo i oblik i bezobličnost. Tada postajemo univerzalizovana individualna duša i individualizovana Univerzalna Duša.

Spoljašnji svet je sinonim za um. Unutrašnji svet je sinonim za srce. Svet večnog Onostranog je sinonim za dušu. Spoljašnji svet ima prošlost, sadašnjost i budućnost. Unutrašnji svet ima blistavu i ispunjujuću budućnost. Svet Onostranog ima samo večito Sada. Kad živimo u spoljašnjem svetu, neznalačko „ja“ nas uništava. Kad živimo u unutrašnjem svetu, prosvetljeno „ja“ nas zadovoljava. Kad živimo u svetu Onostranog, beskrajno „ja“ nas nežno grli i obesmrćuje.