Moj život prevazilazi

```

Iz plavetnila neba

Moja je duša započela svoj let naniže.

U crnilu moga tela

Moj život spava i spava.

U zelenilu mog vitala,

Moj život se bori i bori.

U crvenilu moga uma

Moj život traži i traži.

U belilu moga srca,

Moj život postaje i postaje.

U zlatu moje duše

Moj život prevazilazi i prevazilazi. ```

From:Sri Chinmoy,Onostrano u nama — Zbirka tekstova 1964-1974, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/bw