Pitanje: Kako možemo da uzdignemo svoju svest kad osećamo da nas ugrožavaju negativne sile?

Šri Činmoj: Kad nas ugroze negativne sile, moramo da osetimo da u sebi imamo prijatelja koji je najjači od svih, a taj prijatelj je duša. Potražimo utočište u okrilju duše. Prizovimo dušu i molimo se za njeno vođstvo. Ako se obratimo tom prijatelju, on će se svakao boriti protiv negativnih sila za naš račun; duša će nas spasti, zaštititi, prosvetliti i usavršiti.