Pitanje: Da li bi čovek trebalo da ostvari ili dostigne najvišu svest pre nego što počne da se druži sa netežećim ljudima?

Šri Činmoj: Najpre morate da ostvarite ono Najviše. Tek onda možete da se usudite da se družite sa netežećim ljudima. Kada se družite sa netežećim ljudima, to je kao da se otišli u ludnicu. Ukoliko vi sami niste veoma snažni, to će uticati na vas.

Ako težite, nije vam potrebno da dosegnete Najviše da biste pomogli drugim ljudima koji teže. Dok se vi sami uspinjete visoko, veoma visoko, možete da pomognete svojoj mlađoj braći i sestrama koji teže, ali se još nisu popeli tako visoko kao vi. Ali, glupo je pokušavati da pomognete ljudima koji uopšte ne teže. Nećete biti u stanju da promenite njihovu prirodu, zato što oni ne žele da se menjaju.

Tragaocu koji još nije ostvario Boga, On obično kaže: “Ti teži, pa ako dok se penješ vidiš nekog ko je malo iza tebe, pomozi mu, nadahni ga i vodi da i on može da se popne do mesta na kojem si. Ali, ne druži se sa netežećim ljudima, jer ako to učiniš, nikad nećeš težiti. Ako ne težiš, kako ćeš ostvariti Mene?”

Zato budimo mudri. Hajde da najpre dostignemo neku visinu i družimo se sa onima koji teže. Potom, kad dosegnemo Najviše, ako je takva Božija Volja, možemo se družiti sa onima koji ne teže.