Pitanje: Kako neko ko je nov u meditaciji može da odredi da li se njegova svest uspinje, da li je stabilna ili opada?

Šri Činmoj: Početnik u meditaciji lako može da razlikuje da li se njegova svest uspinje, da li je stabilna ili opada. Ako oseća čistotu u svom srcu, u čitavom svom biću, onda je njegova svest stabilna. Ako oseća iskrenost, njegova svest se uspinje. Ali, ako počne da sumnja u ono što oseća ili posmatra, tad njegova svest opada.