58

Održi svoj um usredsređenim na Boga. Tvoje jalove misli biće preobražene u plodne ideje, tvoje plodne ideje u blistave ideale, a tvoji blistavi ideali u sveispunjujuću Beskonačnost.