Svaka misao

Živahno dete
Svaka misao
U vitalnom svetu.

Bespomoćno siroče
Svaka misao
U fizičkom svetu.

Sumnjičavi mladić
Svaka misao
U mentalnom svetu.

Rastući Bog
Svaka misao
U psihičkom svetu.