Pitanje: Da li će se proces težnje ka savršenstvu ikad okončati?

Šri Činmoj: On se nikad neće okončati, zato što Sam Bog ne želi da okonča Svoju kosmičku Igru. Ono za šta danas osećamo da je krajnje savršenstvo, sutra će biti samo polazna tačka našeg putovanja. To se dešava zato što naša svest evoluira. Kad svest evoluira na viši nivo, istovremeno i naš osećaj za savršenstvo postaje viši. Hajde da uzmemo savršenstvo kao jedno dostignuće. Dok smo u obdaništu, savršenstvo koje tu ostvarimo može da bude veoma dobro za taj nivo. Ali, iz dečijeg vrtića polazimo u osnovnu školu, srednju školu, višu školu i univerzitet. Kad steknemo svoju magistraturu u savršenstvu, to dostignuće je znatno veće od onog koje smo postigli u obdaništu. Ali, čak i tada ćemo možda osećati da ima mnogo više stvari koje moramo da naučimo. Tada ćemo dalje učiti i još više proširiti svoju svest.

Ako dete misli da će mu magistratura uvek biti nedostižna, ono se vara. Duhovna lestvica ima priličan broj prečki. Ako ne stupimo na prvu prečku, kako se onda možemo popeti na poslednju?