Cilj savršenstva

Savršenstvo je tragaočevo ispunjujuće ostvarenje i najpotpunije ispoljavanje. Na zemlji se rodilo sve drugo osim savršenstva, savršenog Savršenstva.

Savršenstvo je drvo.
Savršeno Savršenstvo je plod.

Čovekovo razmišljanje o savršenstvu je njegovo neznanje. Čovekova koncentracija na savršenstvo je njegovo znanje. Čovekova meditacija na savršenstvo je njegova mudrost. Čovekova kontemplacija na savršenstvo je njegovo unutrašnje oko koje prosvetljuje svet i preobražava svet.

Božija Poruka je Savršenstvo.
Čovekova poruke ja iskušenje.

Božija Poruka je Savršenstvo.
Čovekova poruka je frustracija.

Božija Poruka je Savršenstvo.
Čovekova poruka je uništenje.

Cilj Savršenstva i duša slobode idu zajedno. Onaj ko dostigne stanje slobode duše ovladao je svojim spoljašnjim životom i obesmrtio svoj unutrašnji život. On je izabrani Božiji instrument. On je Božiji direktni kanal. On je predstavnik Boga na zemlji.

Plači i pokušavaj.

Kad plačemo da vidimo transcendentalnu Svetlost i kad pokušavamo da usavršimo svoju spoljašnju prirodu, naše savršenstvo nije više nedostižno. Savršenstvo je naše.

Upotrebi i kontroliši.

Kad upotrebljavamo ono božansko u nama i kontrolišemo ono životinjsko u nama, savršenstvo počinje da se rađa u nama. Cvet savršenstva cveta.

Vidi i budi.

Kad nastojimo da vidimo istinu Božijim Okom, a ne našim sopstvenim očima, i kad svesno nastojimo da budemo predani Božiji instrumenti, savršenstvo smesta sviće. Zlatno Sve-savršenstvo doziva naša srca koja teže.

Kad koristimo izraz «Nebo», mi osećamo da je to Nebo sama Svetlost, Blaženstvo i Savršenstvo. Ali, gde je to nebo? Ono je duboko u nama, u najdubljim dubinama našeg srca. I Visoko Nebo i Više Nebo i Najviše Nebo su u nama.

Kad ponudimo naše duševne misli našoj braći i sestrama, mi živimo na Visokom Nebu. Kad ponudimo rezultate našeg duševnog delovanja čovečanstvu, živimo na još Višem Nebu. Na kraju, kad ponudimo naše duševno postojanje čitavom čovečanstvu, bezrezervno i bezuslovno, živimo na Najvišem Nebu.

Naše putovanje moramo da započnemo inspiracijom. Svakodnevno moramo da duboko u sebi, u svim svojim aktivnostima, osetimo neophodnost da budemo inspirisani. Bez inspiracije ne može biti pravog dostignuća. Potom moramo da pođemo korak dalje. Nakon inspiracije, moramo da osetimo ogromnu potrebu za težnjom. Moramo da težimo da dostignemo Zlatno Sve, da vidimo Zlatnu Obalu Onostranog, večno prevazilazećeg Onostranog. To je ono što očekujemo od težnje, uspinjućeg plamena u nama.

Ali, ni težnja nije dovoljna. Moramo da meditiramo. Težnji je potrebna meditacija. Kad meditiramo, moramo da osetimo da ulazimo u Beskonačnost, Večnost i Besmrtnost. To nisu fatamorgane, već naše pravo blago. Jednog dana, svi ćemo ući u naše božansko blago – Beskonačnost, Večnost i Besmrtnost. Oni su naše pravo po rođenju.

Potom, kad u svojoj meditaciji uznapredujemo, kad meditacija počne da nam donosi svoje plodove, ulazimo u oblast ostvarenja. Mi ostvarujemo najvišu Istinu u ovom telu, ovde na zemlji. Ne moramo da idemo nigde drugde da bismo ostvarili Boga. Ne moramo da odemo u pećine Himalaja ili da sedimo na snegom pokrivenoj planini da bismo ostvarili Boga. Ne. Ovde, na zemlji, moramo da ostvarimo najvišu Istinu.

Ali, čak ni ostvarenje nije dovoljno. Nakon ostvarenja, moramo da pokažemo to ostvarenje. Ako ne pokažemo svoje ostvarenje, postupamo kao škrtica koji nagomilava blago. To nije ispravno. Moramo da naše ostvarenje, u obliku otkrovenja, ponudimo čovečanstvu. Pa ipak, ni ostvarenje nije dovoljno. Moramo da uđemo u oblast ispoljavanja. Ako ne ispoljimo ono što smo ostvarili ovde na zemlji, ako Majka Zemlja ne dobije plod našeg ostvarenja i ako ga ne bude imala zauvek, nikad ne možemo biti istinski ispunjeni. Ovde, na zemlji, mora da se odigra ispoljavanje ostvarenja; a kada dođe do ispoljavanja, neizostavno će osvanuti savršenstvo. Savršeno Savršenstvo nije ništa drugo do apsolutno ispoljavanje Božije Transcendentalne Volje ovde na zemlji.

Mi smo svi tragaoci za beskonačnom Istinom. Naša je nezaobilazna dužnost da se uspinjemo visoko, više, najviše. Sva ljudska bića su došla na svet sa porukom savršenstva. Nijedno ljudsko biće na svetu neće ostati neostvareno. Nijedno ljudsko biće na zemlji neće ostati neispunjeno. Nijedno ljudsko biće na zemlji neće ostati nesavršeno.

Ostvarenje, ispunjenje i savršenstvo - to su tri brata. Ostvarenje je najmlađi, ispunjenje je srednji, a savršeno Savršenstvo je najstariji brat u porodici. Ta tri brata moraju da idu zajedno. Oni moraju da idu putem težnje. Moraju da plivaju morem meditacije. Moraju da lete nebom kontemplacije.

Do ostvarenja Boga, otkrovenja Boga i ispoljavanja Boga može doći jedino kad čovek oseti da mora da prevaziđe sebe. Njegov današnji cilj nije krajnji Cilj. Današnji cilj mora biti prevaziđen sutra. Ako prevazilazimo sebe u svakom trenutku, duboko u sebi ćemo naći i ispoljiti poruku savršenstva.