II — Ispoljavanje i savršenstvo

464

Šta se podrazumeva pod duhovnim savršenstvom? Stalna sposobnost da se živi u Bogu i da se pokazuje Bog svakim svojim pokretom.