Žmurke

Svaki minut me inspiriše
Da pokušam.
Svaki sat me usavršava
Da se uspnem.
Svaki dan me prosvetljuje
Da dosegnem.

U mom pokušaju
Shvatio sam šta mogu da budem.
U mom usponu
Shvatio sam ko večito jesam.
Kad stignem
Bog i ja prestaćemo da igramo našu vekovnu igru:
Žmurke.