Pitanje: Da li bi, molim te, mogao da kažeš nešto o braku u odnosu na duhovni život?

Šri Činmoj: Pošto svaka duša predstavlja jedan božanski deo Boga, brak može da bude nešto veoma duhovno. Kad i muž i žena imaju istog Gurua i krajnju veru u tog Gurua, oni mogu veoma brzo da napreduju zajedno. Pošto veruju u Gurua, on odozgo donosi Vrhunsku Moć da im pomogne, vodi ih i oblikuje, a i oni pomažu jedno drugom. Ali, u mnogim brakovima mi vidimo da je muž duhovan a žena neduhovna, ili obrnuto. Kad se to desi, oboje su uhvaćeni u sukob. Jedno od njih ne može da na zadovoljavajući način napreduje duhovno, a drugo ne može da na zadovoljavajući način napreduje spolja.

U nekim slučajevima, brak nije neophodan. Oni koji su već vodili porodični život i zaključili da je to život jada i osujećenja ne bi trebalo da ponavljaju istu grešku. Ali, oni koji su mladi i neiskusni, koji bi hteli da imaju nekakav most između unutrašnjeg i spoljašnjeg sveta, neće pogrešiti ako uđu u bračni život sa odgovarajućim duhovnim partnerom. Ako to bude zahtevala unutrašnja potreba, oni se u svakom trenutku mogu odreći te veze. Sve zavisi od toga da li Bog želi da određeni pojedinci stupe u brak, ili On želi da ostanu samci. Nijedna osoba koja nije u braku ne bi trebalo da se oseća nadmoćnom nad onima koji su u braku. Bog može da dovede ljude Sebi brzo, veoma vrzo, i pomoću bračnog života, kao i bez njega.