Pitanje: Šta je to vitalni zahtev?

Šri Činmoj: Obično je vitalni zahtev želja koja dolazi sa veoma niskog nivoa svesti. Taj nivo je neprosvetljen, nečist, zastrašujući i preteći. On nas dovodi u iskušenje da vodimo jedan veoma nebožanski i iskvaren život. Oni koji vode takav život trebalo bi da osete da njihov čas još nije kucnuo. Dalje, vitalni zahtev je uvek razoran. U njemu nema nikakve svetlosti, a u isto vreme, on ne mari za svetlost.