390

Ako ljubav znači posedovati nekog ili nešto, onda to nije prava ljubav, nije čista ljubav. Ako ljubav znači davati sebe, postati jedno sa svime i sa čovečanstvom, onda je to prava ljubav. Prava ljubav je potpuno jedinstvo sa objektom ljubavi i sa Vlasnikom ljubavi. Ko je Vlasnik ljubavi? Bog. Bez ljubavi, mi ne možemo da se sjedinimo sa Bogom. Ljubav je unutrašnja veza, unutrašnji spoj, unutrašnja karika između čoveka i Boga. Uvek moramo da Bogu prilazimo pomoću ljubavi. Prvi korak je ljubav; drugi korak je posvećenost; treći korak je predaja. Hajde da najpre volimo Boga; potom moramo da se posvetimo jedino Njemu; i treće, moramo da se predamo pred Njegovim Stopalima i ispunimo sebe. Ljubav, posvećenost i predaja su tajni ključevi da se otvore Božija Vrata.