391

Brak zavisi od ljubavi. Ponekad ljubav dopusti da je brak uhvati; ponekad ne.