389

Ljudska ljubav započinje u lažnom blaženstvu, a završava se u neizvesnoj mudrosti. Božanska ljubav započinje u neprolaznoj mudrosti, a završava se u trajnom blaženstvu.