Pitanje: Verujem da je ljubav uvek ista, bilo da je ljudska, bilo da je božanska. Je li to tačno?

Šri Činmoj: Ne. Ljudska ljubav i božanska ljubav su dve potpuno različite stvari. Ako ti dam petnaest centi, a ti meni kolač, to se zove ljudska ljubav. U božanskoj ljubavi, ti ne čekaš na mojih petnaest centi. Svojevoljno i radosno mi daješ kolač. Božanska ljubav je požrtvovanje, a u tom požrtvovanju mi ispunjavamo Božiju Volju, svesno ili nesvesno. U ljudskoj ljubavi, mi pokazujemo ljubav kupca i prodavca, koja je isto što i lični interes. Pazi, ja ne govorim da ljudska bića ne mogu da izraze božansku ljubav. Ona to mogu, a ponekad i čine. Ali, dosledna božanska ljubav je u ovom trenutku retka kod ljudi.