Ne moć, već jedinstvo

Čovek ima bezbrojne želje. On misli da će ispunjavanjem svojih želja biti u stanju da pokaže da je superiorniji od drugih. Kada mu se želje ne ispune, on proklinje sebe; oseća da je promašen, beznadežan i bespomoćan. Ali, Bog mu dolazi i kaže: „Dete moje, ti nisi promašeno. Ti nisi beznadežno. Ti nisi bespomoćno. Kako možeš da budeš beznadežno? Ja rastem u tebi sa Mojim večno blistavim i večno ispunjujućim Snom. Kako možeš da budeš bespomoćno? Ja sam u tebi kao beskrajna Moć“.

Tada čovek pokušava da otkrije nešto drugo da bi dokazao svoju superiornost. On pokušava da primeni svoju moć nasilno, agresivno. On hoće da dokaže svetu da je važan. Da bi dokazao svoju istaknutost, on se služi svim sredstvima, a njegova savest mu ne smeta. Bog mu, iz svoje Beskrajne Darežljivosti, opet dolazi i kaže: „To je pogrešan izbor. Ne možeš da dokažeš svetu da si neuporediv, jedinstven. Ono što zapravo žudiš da dobiješ od svoje superiornosti je radost, neograničena radost. Ali, ta neograničena radost nikad neće biti tvoja ukoliko ne znaš tajnu nad tajnama. A ta tajna je tvoje nerazdvojno jedinstvo sa svim ljudskim bićima na zemlji“.

Potom Bog nastavlja. Kaže da je On jak, da je srećan, da je ispunjen upravo zato što je On jedno sa svakim ljudskim bićem, sa čitavim univerzumom. Jedino kad je čovek sjedinjen sa ostatkom sveta, on može da bude potpuno srećan. A ta sreća čini čoveka neuporedivim na zemlji. Nije moć to što nas čini nadmoćnim ili što čini da osećamo da smo neuporedivi, već naše neuporedivo jedinstvo sa Bogom i svetom. Nismo drugima potrebni zato što imamo moć. Ne, drugima je očajnički potrebno jedinstvo naše duše. Mi smo veliki, mi smo veći, mi smo najveći jedino kad svesno osećamo da smo jedno sa čitavim svetom.