II — Božanska individualnost i jedinstvo

Ko je zvan, ko je odabran?

Ko je zvan?
Zvan je jedino onaj
Ko je spreman
Da se bori,
Bori protiv obilnog neznanja.

Ko je odabran?
Odabran je jedino onaj
Ko hoće
Da pobedi,
Da izvojuje Pobedu vrhunsku.

Ko je zvan?
Zvan je jedino onaj
Ko je spreman
Da voli,
Da voli čitav svet.

Ko je odabran?
Odabran je jedino onaj
Ko grli,
Grli život
Sveopšteg jedinstva.