Pitanje: Kako shvatam, da bi došlo do ostvarenja, neophodno je da ego prethodno umre.

Šri Činmoj: Ne. Kada jednom prevaziđemo ljudski ego, nikad mu se više ne vraćamo. Jedino ako smo ego prevazišli samo delimično, moguće je da se opet vratimo u egocentričnost. Kad student jednom položi svoj ispit, on nikad više neće pasti na njemu. Neće morati da ga ponovo polaže.

Pitanje: Kako shvatam, da bi došlo do ostvarenja, neophodno je da ego prethodno umre.

Šri Činmoj: Ako ego umre ili se ukine, od njega ništa ne dobijamo. Od njega ćemo dobiti nešto jedino ako ga preobrazimo. Ako pokušamo da ubijemo ego, to je kao da smo ubili neku životinju. To nije ispravno. Moramo pripitomiti ego. Ego kaže: „Ja, moje, moj muž, žena, deca, itd“. Taj ego nas zarobljava. Ali, ako kažemo: „Ja sam svuda. Ja sam univerzalan. Ja sam Božiji sin“, ta vrsta osećanja nas oslobađa.

Pokušajte da proširite sebe, a što više budete širili svoju svest, to će šira biti vaša vizija. Vaša ograničena svest je vaš ego, ali kada se ona proširi, postaje sveopšta. Tada ste potpuno jedno sa Izvorom.

Pretpostavimo da imate nož. Sa tim nožem možete da dođete i probodete me, ali ako isti taj nož upotrebite da isečete voće i date mi parče, onda ste učinili pravu stvar. Slično tome, ako možete da upotrebite ego u božanske svrhe, on smesta menja svoje lice u ispunjujuću stvarnost. Čak i kad je vaš ego neprosvetljen i nečist, koristite ga da služite Bogu, a ne koristite ga da uništite svet. Dok služite Bogu, vaš ego se pročišćava, a kada se on potpuno pročisti, vaša svest se širi. Čovekova svesna evolucija znači pročišćenje i preobražaj ega.

Morate da znate da ništa ne umire. U duhovnom životu smrt znači ograničenje i ništa drugo. Kad jedna sićušna kap uđe u okean, mi mislimo da je ta kap izgubljena u okeanu i da je umrla. Ali, ako se poistovetimo sa tom kapi, a istovremeno i sa beskrajnim okeanom, mi vidimo da individualnost te kapi nije izgubljena: ona se proširila u ogromni Beskraj okeana. To je takozvana smrt ega i ljudske ličnosti. Našim običnim ljudskim očima mi to možda vidimo kao smrt; ali, okom našeg srca, našim unutrašnjim okom, mi vidimo da se sićušna kap preobrazila u beskrajni okean.