Pitanje: Kada se jednom prevaziđe ljudski ego, da li je moguće da se ponovo sklizne u egocentričnost?

Šri Činmoj: Ne. Kada jednom prevaziđemo ljudski ego, nikad mu se više ne vraćamo. Jedino ako smo ego prevazišli samo delimično, moguće je da se opet vratimo u egocentričnost. Kad student jednom položi svoj ispit, on nikad više neće pasti na njemu. Neće morati da ga ponovo polaže.