Pitanje: Rekao si da je učenicima veoma teško da odozgo spuste Blaženstvo. Ima li nekog posebnog razloga što je tako?

Šri Činmoj: Postoje dva razloga. Jedan razlog je što neki učenici ne teže sasvim iskreno, a drugi razlog je što se fizička i vitalna nečistota učenika svesno ili nesvesno opire silasku Blaženstva.