Prevazilaženje seksa

Ne pokušavajte da potisnete seks. Uz pomoć vaše unutrašnje mudrosti, unutrašnjeg iskustva i unutrašnje svetlosti, seks se može prevazići, i mora da se prevaziđe. Ali, on se ne može pobediti borbom, naporom i potiskivanjem. Najlakši način da se nešto prevaziđe je da se na to ne obraća pažnja, da se oseća da je to nepotrebno. Ako mislite da je nešto neophodno, to onda dolazi da vas iskušava, pa osećate da ste uhvaćeni u zamku.

Ako želite da pobedite svoje želje, potrebno je da uradite samo jednu stvar. Obratite više pažnje na svetlost, na pozitivan način. Ali, ne na silu! Ako pokušavate da potčinite svoje vitalne nagone na bilo koji represivan način, nikad nećete biti u stanju da pobedite tu fizičku potrebu. Morate da se otvorite svetlosti i dosegnete ili osetite svetlost koja je unutar vas. Ako neprekidno mislite na svoje želje, na vitalni, seksualni život, nikad nećete biti u stanju da ih pobedite. To je nemoguće. Čak i ako želite da mislite o njima da biste ih pobedili, grešite. Ali, zato mislite o drugim stvarima – svetlosti, radosti – koje su vam potrebne i koje zaista želite. Pomoću koncentracije i meditacije vi možete da steknete unutrašnju radost i unutrašnju svetlost. Pokušaćete da ih unesete u svoje grubo fizičko telo, pa će i vaše fizičko biće osetiti božansku radost i božansku svetlost. Tada će vas život razornog zadovoljstva napustiti, a zagrliće vas život ispunjujuće radosti.